Artboard Renswoude in gebruik

06-08-2012

artboard Molenstraat Renswoude (bron:Lans Advies Nijmegen)

In opdracht van Lans Advies, Arnhem is de bestektekening van de herinrichting van de Molenstraat te Renswoude omgezet naar een presentabele plankaart. De kaart wordt gebruikt om te herinrichting van de Molenstraat naar materiaalgebruik te verbeelden. De kaart staat op een artboard, vlak bij de Molenstraat en wordt gebruikt door de aannemer om aan te duiden waar de herinrichtingswerkzaamheden op dat moment plaatsvinden.

Inspraak op Keuzenota Spoorzone Ede

19-04-2012

impressie Frisopark Keuzenota 2012

donderdag, 19 april 2012

Van 1 tot en met 29 maart heeft de Keuzenota Spoorzone ter inzage gelegen. Hierop zijn 54 zienswijzen binnengekomen. De meeste hiervan hebben betrekking op de vervanging van de twee gelijkvloerse spoorwegovergangen in de westelijke spoorzone. 
De inspraakreacties worden nu door het projectteam verwerkt  en samengevoegd in de Nota inspraak. Medio mei besluit het College van B&W over  de Nota inspraak samen met de (eventueel aangepaste) Keuzenota. De antwoorden op de zienswijzen worden daarna verstuurd. 

Met de vaststelling van de Keuzenota worden de plaats, omvang en belangrijkste kenmerken van de functies in het project Spoorzone Ede bepaald, zoals de voorkeur voor een gebouwde fietsenstalling en parkeergarage, het aanleggen van twee tunnels in het SOMA-AZO terrein, het aanbrengen van perronoverkappingen en geluidswerende maatregelen, het verplaatsen van het busplein, het maken van een oostelijke perrontunnel en het opwaarderen van de westelijke perrontunnel naar een volwaardige fiets- en voetgangerstunnel. Daarbij beschrijft de Keuzenota ook de ambities. Dit alles vormt de basis voor de volgende ontwerpfase.