Over mij

Ik ben een ervaren stedenbouwkundig ontwerper, die zich met name richt op het raakvlak tussen stedenbouw, infrastructuur, landschap en architectuur. Met mensen uit diverse diciplines tot een gezamelijk gedragen ontwerp of inrichtingsplan te komen zie ik als een belangrijk doel daarin. Ik heb ruim 16 jaar ervaring als ontwerper/ projectcoordinator, op diverse schaalniveaus en heb gewerkt voor gemeentes, provinciale overheden, projectontwikkelaars en particulieren. Ik denk niet puur conceptueel, maar ook juist pragmatisch: is het ontwerp maakbaar, bruikbaar en betaalbaar voor degene voor wie het ontwerp bedoeld is, waarbij thema's als duurzaamheid, toegankelijkheid en menselijke maat een grote rol spelen.

PDF
MM
LI
FB